Søk
Lukk denne søkeboksen.

100 MILL. TIL AVLASTNING OG HABILITERING FOR BARN OG UNGE

avlastning, habilitering, funksjonshemmede barn

I dag slapp regjeringen en aldri så liten statsbudsjettlekkasje. De setter av 100 millioner kroner for å styrke avlastning og habilitering for barn og unge i kommunene. Dette er bra!

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier: 
« Derfor setter vi nå av 100 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021 som skal gå til kommunene og til dette formålet for å bidra til sårt tiltrengt avlastning for pårørende og et godt tilbud for rehabilitering og avlastning for barn og unge funksjonshemmede».

Løvemammaene vil likevel presisere at regjeringen må tydelig øremerke disse midlene, slik at kommunene faktisk bruker dem slik de er tiltenkt! Vi frykter nemlig at midlene vil ende opp i helt andre formål, slik de ofte gjør når de gis gjennom rammetilskuddet.

Oppdatering!
Under her kan dere finne oversikten over hvor mye din kommune vil få i tilskudd:

Vi anbefaler dere å kontakte lokalpolitikerne i kommunen deres og stille krav til at de sikrer at midlene brukes riktig.

Søk