PLEIEPENGEDEBATT I AFTENPOSTEN

“Ingen ønsker seg syke eller døende barn for å kunne slite ut sofaen.” Les det tydelige svaret fra Bettina Lindgren her: