SAKEN OM EDVAN HAR NÅDD STORTINGET

Gir det lovverket vi har, i tilstrekkelig grad den hjelpen barn med store helsebehov trenger i kommunene? Tillater det lovverket vi har i dag at kommune, NAV og Fylkesmannen kan se bort fra og overprøve spesialistlegers uttalelser om nødvendige behov rundt alvorlig syke eller funksjonshemmede barn? Kan kommuners selvråderett på organisering av tjeneste bli brukt …

SAKEN OM EDVAN HAR NÅDD STORTINGET Les mer »