Måned: november 2018

INNSPILL TIL LOVENDINGSFORSLAG

Gjelder endring av §9-11 om gradering av pleiepenger i Lov om Folketrygd. Med oppfølgende tillegg i § 9-16, krav om dokumentasjon. Bakgrunnen for lovendringsforslaget: Vi har i løpet av perioden fra 1. oktober 2017 og fram til i dag fått innsyn i familier med svært sykebarn sin erfaring med de nye graderingsreglene. Disse strenge graderingsreglene …

INNSPILL TIL LOVENDINGSFORSLAG Les mer »

PLEIEPENGEAKSJONENS REAKSJONER PÅ PROPOSISJON 12 L, 2.2.

Gjelder oppfølging av anmodningsvedtak vedr. pleiepengeordningen.  Denne proposisjonen diskriminerer og forskjellsbehandler alvorlig syke barn. Jo sykere barn og jo lengre et barn er sykt, jo mindre rettigheter.  Våre hovedpunkter: Så lenge det eksisterer en tidsbegrensning, vil det være familier som ikke tør søke pleiepenger fordi de er redde for å bruke opp dagene før barnet …

PLEIEPENGEAKSJONENS REAKSJONER PÅ PROPOSISJON 12 L, 2.2. Les mer »

Rull til toppen