EGEN LOV FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL BARN

Det norske lovverket innenfor helse- og omsorgsområdet er et generelt lovverk som ikke skiller på voksne og barn.  Løvemammaene kommer stadig i kontakt med familier som har barn med store tjenestebehov. Både gjennom vår kontakt, men også gjennom media, har det kommet fram flere saker de siste årene som viser at det er behov for …

EGEN LOV FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL BARN Les mer »