EN KATASTROFE FOR BARN MED STORE HELSEUTFORDRINGER

Nina har skrevet en tydelig kronikk med reaksjoner på Stortingsmeldingen om tidlig innsats i barnehage og skole. “Det er svært kritikkverdig at en stortingsmelding som medfører store og langsiktige endringer, ikke sier et ord om hvordan man ser for seg ivaretakelse av de mest sårbare barna med store sammensatte behov, annet enn at kommuner skal …

EN KATASTROFE FOR BARN MED STORE HELSEUTFORDRINGER Les mer »