VI SNAKKER OM BARNET DITT. DET KJÆRESTE DU HAR.

Løvemammaene engasjerer seg for rettighetene til alle syke og funksjonshemmede barn på mange områder. Ett av de er barnepalliasjon. Her har Løvemammaene valgt å opprette en egen Barnepalliasjonskomité. Den arbeider målrettet med å få frem en bredest mulig belysning av behov, ønsker, erfaringer og tanker om hva som kan være god og nødvendig støtte i …

VI SNAKKER OM BARNET DITT. DET KJÆRESTE DU HAR. Les mer »