DIGITALT INNSPILLSMØTE FOR LIKEVERDSREFORMEN

I dag har Lena, på vegne av organisasjonen Løvemammaene, deltatt på et digitalt innspillsmøte for Likeverdsreformen med bl.a. helseminister Bent Høie. Løvemammaene var en av bruker- og pårørendeorganisasjonene som ble invitert til å holde et innlegg om hva vi synes burde fokuseres mer på for å fremme likeverd. Våre innspill speiler tilbakemeldinger fra våre medlemmer om hvordan …

DIGITALT INNSPILLSMØTE FOR LIKEVERDSREFORMEN Les mer »