LØVEMAMMAENE MØTER BARNEPALLIASJONSTEAMET PÅ KALNES

Mandag den 9. november var Løvemammaenes Barnepalliasjonskomitè invitert til et møte med det ganske ferske barnepalliasjonsteamet på Sykehuset i Østfold Kalnes. Vi i Løvemammaene er utrolig glad for at vi blir invitert på slike møter, da det er så viktig at brukerperspektivet blir vektlagt.  Det var Nina, Eline og Marlene som deltok på vegne av …

LØVEMAMMAENE MØTER BARNEPALLIASJONSTEAMET PÅ KALNES Les mer »