hjelpestønad, nav, løvemammaene, alvorlig syke barn

ENKLERE Å SØKE HJELPESTØNAD

Gledelige nyheter fra NAV! Nå kan utbetalingen av grunn- og hjelpestønad endelig gå inn på foreldrenes kontonummer. Tidligere har det vært et krav at stønaden går inn på en konto i barnets navn, noe som har vært ekstremt tungvint for mange. Dette har vi diskutert i NAV Brukerpanel, som Løvemammaene er en del av, og det …

ENKLERE Å SØKE HJELPESTØNAD Les mer »