covid 19 vaksine, løvemammaene

BREV ANG. VAKSINEPRIORITERING

Løvemammaene har sendt følgende brev ang. prioritering av Covid 19-vaksine til FHI v/Camilla Stoltenberg, Hdir v/Bjørn Guldvog og Espen Rostrup Nakstad, samt HOD v/Bent Høie. Nedenfor kan dere lese brevet i sin helhet: GJELDER VAKSINE PRIORITERING COVID 19-VAKSINE Organisasjonen Løvemammaene ber innstendig om at prioriteringslisten for Covid 19-vaksine utvides til å omfatte:  Foreldre/omsorgspersoner til syke …

BREV ANG. VAKSINEPRIORITERING Les mer »