Søk
Lukk denne søkeboksen.

Ål, Øvre Eiker og Nannestad kommune har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis

Tre ganger hurra! Både Ål, Nannestad og Øvre Eiker kommune har etter anmodning fra regionslaget Løvemammaene Sør-Øst, gått inn for å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis.

Løvemammaene Sør-Øst har denne uken fått gode tilbakemeldinger fra samtlige kommuner om at ledsagerbevis fjernes.

Kommunedirektøren skrev følgende i saksfremlegget som ble lagt frem for kommunestyret i Øvre Eiker kommune:

«Sett i lys av at Øvre Eiker kommune skal være en foregangskommune i oppfølgingen av CRPD anbefaler kommunedirektøren at Øvre Eiker kommune endrer praksis ved utstedelse av ledsagerbevis og fjerner kravet om aldersgrense på over 8 år for å få innvilget ledsagerbevis.»

Fjerning av aldersgrensen ble enstemmig vedtatt. Dette er veldig gledelig!

Nedenfor kan dere lese brevet Løvemammaene Sør-Øst mottok fra Øvre Eiker kommune i dag.

Søk