Ål, Øvre Eiker og Nannestad kommune har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis

Tre ganger hurra! Både Ål, Nannestad og Øvre Eiker kommune har etter anmodning fra regionslaget Løvemammaene Sør-Øst, gått inn for å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis.

Løvemammaene Sør-Øst har denne uken fått gode tilbakemeldinger fra samtlige kommuner om at ledsagerbevis fjernes.

Kommunedirektøren skrev følgende i saksfremlegget som ble lagt frem for kommunestyret i Øvre Eiker kommune:

“Sett i lys av at Øvre Eiker kommune skal være en foregangskommune i oppfølgingen av CRPD anbefaler kommunedirektøren at Øvre Eiker kommune endrer praksis ved utstedelse av ledsagerbevis og fjerner kravet om aldersgrense på over 8 år for å få innvilget ledsagerbevis.”

Fjerning av aldersgrensen ble enstemmig vedtatt. Dette er veldig gledelig!

Nedenfor kan dere lese brevet Løvemammaene Sør-Øst mottok fra Øvre Eiker kommune i dag.

Scroll to Top