Søk
Lukk denne søkeboksen.

ALVORLIGE KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

Løvemammaene har vært med i kulissene i denne viktige rapporten om tjenester til sårbare barn og unge under pandemien. Vi har bidratt til utforming av intervjuer som våre medlemmer, herunder barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres søsken, hadde lyst til å bidra til i undersøkelsen.

Del 2 av rapporten omhandler barn og unges egne opplevelser i pandemien.
Der kommer det fram flere sterke sitater fra barn og unge:

«(…) Jeg har følt meg ganske alene siden alle andre går på skolen mens jeg har hjemmeundervisning, men jeg synes det er fint å være hjemme fordi min søster er trygg da. Når man er den eneste i
klassen med hjemmeundervisning så følte hvert fall jeg meg ganske alene. Jeg følte også en del på at jeg ikke var en del av klassen, selv om mine venner tok kontakt ofte. Om skolen hadde vært stengt og alle var hjemme hadde alle hatt det på samme måte og man ville ikke følt på dette med å ikke være en del av klassen»

«Når man vet alle vennene mine er ute og er i sammen så er det kjipere å måtte være hjemme. Men jeg er redd for at lillebror skal bli smittet, så jeg er hjemme når det er mye smitte».

Her kan dere lese hele den omfattende rapporten: Bufdir.no

Søk