Søk
Lukk denne søkeboksen.

Årlig oppfølgingsmøte om palliasjon til barn og unge

For fjerde gang deltok Bære sammen på det årlige oppfølgingsmøte som Barnesykepleierforbudet og Barnelegeforeningens interessegruppe barnepalliasjon inviterer til. Her deltar ledere for de regionale teamene og relevante pasient- og brukerorganisasjoner. Fra Bære sammen deltok Anne Kristine Risvand Myrseth, Marlene Ramberg og Eline Grelland Røkholt. 

I møtet gjøres en presentasjonsrunde der alle deltakere legger frem sine fokusområder akkurat nå. Det er så kjekt å bli oppdatert på hva de andre er opptatt med i sine virksomheter. Fra Bære sammen la vi vekt på at vi nå gjennom Løvemammaenes hjelpetjeneste er særlig opptatt av rettssikkerhet for familiene, både i forvaltning av gode og forsvarlige helsetjenester, og i forhold til kvalitetssikret oppfølging i barnehage og skole. Vi la også frem at vi opplever at den Nasjonale faglige retningslinjen i liten grad tas frem og omtales ute i kommuner som følger opp barn og unge med palliative tilstander. 

Fellesskapet i møtet drøftet også situasjonen rundt finansiering av barnepalliative team i praksis, og hvor lite sikret og uforutsigbar denne driften er. Tallene for 2022 er svært lite oppløftende, og viser at det er en stor jobb å gjøre for veien videre. Status for 2022 oppsummert viser at det til sammen har vært ressurser til 8 årsverk innen barnepalliative team totalt. Disse 8 årsverkene deles i små brøker av stillinger til leger, sykepleiere, sosionom, psykolog, musikkterapeut og ergoterapeut. Løvemammaene er opprørt over tallene. Sånt blir det ikke helhetlig barnepalliativ oppfølging av til alle barn og unge som lever med palliative tilstander og til deres familier. Det er bare ikke bra nok. Ikke på langt nær. Sammen må dette fellesskapet belyse hvordan virkeligheten for de opprettede barnepalliative teamene faktisk er!

Søk