Søk
Lukk denne søkeboksen.

Årsmøte i Løvemammaene 2023

Denne helgen, lørdag 25. mars, gjennomførte Løvemammaene vårt femte årsmøte som organisasjon, men samtidig første årsmøte som sentralstyre, i og med at vi i 2022 etablerte fire nye regionslag. Årsmøtet ble avholdt på Lærings- og mestringssenteret i Bergen.

Det var 19 deltakere fysisk til stede i lokalet, og 15 digitale deltakere.

Det var flere gode debatter og forslag i løpet av årsmøtet.

Årsmøtet behandlet følgende saker:

 • Konstituering, innkalling, innkomne saker og saksliste
 • Årsrapport 2022
 • Årsregnskap 2022
 • Arbeidsplan for 2023
 • Budsjett for 2023
 • Vedtekter
 • Valg

Sentralstyret i Løvemammaene for 2023 ser nå slik ut:

 • Styreleder: Bettina Lindgren (valgt for 2 år)
 • Nestleder: Elin Gunnarsson (ikke på valg)
 • Kasserer: Lene Nilsen (valgt for 2 år)
 • Styremedlem: Gunn Helen Ege (ikke på valg)
 • Styremedlem: Marianne Lium (valgt for 2 år)
 • Styremedlem: Guri Wevelstad (valgt for 1 år)
 • Styremedlem: Hanne Svensrud (valgt for 2 år)
 • Styremedlem: Heidi Waler (valgt for 1 år)
 • Varamedlem: Nina Herigstad (valgt for 2 år)
 • Varamedlem: Marlene Ramberg (ikke på valg)
 • Varamedlem: Helle Cecilie Palmer (valgt for 2 år)
 • Varamedlem: Jannicke Sivertsen (valgt for 1 år)
 • Varamedlem: Eline Grelland Røkholt (valgt for 2 år)
 • Varamedlem: Janne Fjelde Thu (valgt for 1 år)

Nedenfor kan dere se en aldri så liten bildekavalkade fra årets årsmøtehelg

Løvemammaenes årsmøte pågikk fra kl. 10:00 – 15:15, og etterpå stod felles middag for tur. En fin måte å avslutte årsmøtehelgen på!

Årsmøtet starter med konstituering

Felles middag på Sumo restaurant

Her kan dere laste ned og lese Løvemammaenes årsrapport for 2022

Som det fremkommer i årsrapporten, har Løvemammaene gjort en helt enorm innsats i 2022, særlig sett i forhold til de knappe ressursene organisasjonen faktisk har hatt til rådighet. Vi håper årsrapporten gir dere et godt innblikk i arbeidet vårt og hva som rører seg.

Løvemammaenes arbeidsplan for 2023 kan dere lese under her

En arbeidsplan sier noe om de sakene Løvemammaene skal fokusere på og jobbe for i løpet av året. Arbeidsplanen er ikke en uttømmende og detaljert liste, men mer overordnede mål og fokusområder.

Søk