Søk
Lukk denne søkeboksen.

BÆRE SAMMEN OG BARNEPALLIASJONS-KONFERANSEN

Over to dager har årets Barnepalliasjonskonferanse i regi av Fagfokus blitt gjennomført med 370 deltakere fysisk og digitalt. Nina Bakkefjord holdt innlegg om Løvemammaenes hjelpetjeneste første dagen, og Eline Grelland Røkholt holdt avslutningsforedraget om sorg den andre dagen.

Den årlige Barnepalliasjonskonferansen er en viktig arena for kunnskapsdeling og informasjon. Sentrale temaer som smertelindring, helhetlig forståelse, klinisk etikk-komité, pågående forskning og mye annet ble lagt frem.

I innlegget om Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt ”Bære Sammen” snakket Nina Bakkefjord svært tydelig om kommunale helse- og omsorgstjenester sitt potensiale for forbedring eller forverring av familiers livskvalitet. Viktigheten av å få på plass gode tjenester, og det å bli møtt med forståelse og respekt underveis i tjenesteapparatet som foresatt, er å bære sammen. Som sosionom og leder av hjelpetjenesten, arbeider Nina tett med en rekke familier som trenger bistand nettopp til å søke om, klage på, og forklare kommunale instanser om hvilket behov de har som familie til å kunne leve og ivareta sitt alvorlig syke barn. 

Sorgen før sorgen var temaet for Eline Grelland Røkholt sitt foredrag. Ventesorg er blitt et ord som brukes av mange, og det er både selvforklarende og vanskelig å forstå på samme gang. Det handler om forståelser av sorg, mangfoldet av sorgreaksjoner, og hvordan det faktisk oppleves å leve i barnepalliasjonslivet gjennom sykdomstid, til barnets død, og sorgen etterpå. 

Vi i Bære Sammen og Barnepalliasjonskomiteen til Løvemammaene takker for en flott konferanse arrangert av Fagfokus i samarbeid med tverrfaglig palliativt team for barn og unge på Oslo Universitetssykehus.

Til venstre står Eline Grelland Røkholt, hun er lys i huden, har blondt hår til skuldrene, har på seg en svart hettegenser med trykk «LØVEMAMMA». Hun står ved siden av Einar Bryne, barnelege og konferansier. Han er lys i huden, har blondt hår, svarte briller, han har på seg en hvit-blå rutete skjorte og han holder en bunke papir i hånden.
Søk