Søk
Lukk denne søkeboksen.

Bære sammen og Løvemammaenes hjelpetjeneste på oppdrag

Denne uken gikk turen til Nordfjord og Hustadvika på det vakre Vestlandet og Møre og Romsdal på oppdrag for familier som følges av Løvemammaenes hjelpetjeneste gjennom Bære sammen-prosjektet. Sosionom og leder Nina Bakkefjord og pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Grelland Røkholt hadde noen innholdsrike dager på besøk hos familier, og med foredrag for ansatte som jobber nært med familiene. 

Løvemammaenes hjelpetjeneste følger flere familier som har barn og ungdom som lever med palliative tilstander. På denne reiser fikk vi besøke noen av disse familiene, og få et lite innblikk i deres hverdagsliv. Å leve med sammensatte og kompliserte tilstander, der sorg også kan være en del av livet, er krevende. Men aller mest fikk vi gleden av å treffe ganske vanlige uvanlige familier, som gjør alt for å skape varme, livskvalitet, gode opplevelser og glede i hverdagslivet. Vi er utrolig takknemlige for å ha fått komme på besøk, og for å bli bedre kjent med dem. 

En viktig del av turen var å holde foredrag for ansatte i kommuner som enten arbeider hos familier, eller har med oppfølging av familiene å gjøre. Fokuset i disse foredragene er å gi innsikt i hvordan det er å leve med et alvorlig sykt barn, hva langvarig og alvorlig stress gjør med våre hjerner, øke kunnskap om sorg, og ikke minst belyse hvordan vi kan sikre god kommunikasjon og samarbeid i all den tiden familien er helt avhengig av at alle bærer sammen. Vi takker for at vi har blitt tatt så godt imot, og har allerede begynt planene for neste utreisetur.

Søk