Søk
Lukk denne søkeboksen.

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE PÅ RIKSHOSPITALET

I dag holdt vår lederduo, Bettina og Elin, foredrag for S-BUP (avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus) på Rikshospitalet, som en del av deres internundervisning for ansatte. Løvemammaene har fått midler fra Helse Sør-Øst til denne typen arbeid.

Vi var der for å fortelle mer om vårt arbeid og hva slags tilbud Løvemammaene har, som er relevant for pasienter som S-BUP følger opp. Vi fortalte også om våre erfaringer og hvordan vi kan samarbeide om et bedre helsetilbud til barn som trenger oppfølging i sykehus. Vi fortalte naturlig nok om Løvemammaenes hjelpetjeneste, Bære sammen og andre medlemstilbud vi har.

Vi snakket blant annet om hvordan det er viktig å komme på banen tidlig når man vet barn vil måtte ha langvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten for å forebygge tvangsbruk og traumer, og at foreldre må få informasjon om samtykke og retten til å si «nei». Familier må få informasjon om tilbud som finnes (som f.eks. S-bup, CL-team, interesseorganisasjoner, Pårørendesenter o.l.), og denne informasjonen må også ut til kommunene (helsestasjon o.l.).

Vi tok til ordet for at barn uten verbalt språk og som har diagnoser/utfordringer som gjør blodprøvetaking og prosedyrer vanskelig, er særlig sårbare og må møtes på dette. Her mener vi at å begynne med ASK (alternativ- og supplerende kommunikasjon) på alle barneavdelinger vil være helt essensielt!

Søsken som pårørende, behov for samkjøring og koordinering, og mer støtte fra spesialisthelsetjenesten (som faktisk har den høyeste kompetansen) inn mot kommunene var også et av temaene vi løftet. F.eks. er det viktig å etablere kommunikasjon i god tid før hjemkomst etter sykehusopphold – og ikke tro at kommunene bare tar over når familiene kommer hjem.

Det er mye vi har på hjertet når vi får komme å snakke med helsepersonell, så dette var bare et lite utdrag.

Vi er veldig takknemlige over å få møte engasjerte og dyktige mennesker som jobber med våre barn og unge, for å formidle barne- og pårørendeperspektivet slik at barna våre kan få en så god sykehushverdag som overhodet mulig.

Søk