Søk
Lukk denne søkeboksen.

BARNEPALLIASJON I NORGE – KEISERENS NYE KLÆR?

Løvemammaene var invitert til Aberia-huset i Arendalsuka for å holde et innlegg om barnepalliasjon, og den økonomiske skjevfordelingen som nå dominerer.

Familier med alvorlig syke barn trenger først og fremst å få leve så gode hverdagsliv som mulig, alle dager barnet lever. Til det trengs god oppfølging fra Barnepalliasjonsteam i sykehusene. Slike team er opprettet, men de har ikke fått økonomiske midler som kan sikre en drift som når frem til familiene som trenger dem. Hvordan har det politiske Norge tenkt å møte denne situasjonen?

Ordet ”palliasjon” betyr faktisk kappe. I eventyret Keiserens nye klær, er det embedsmenn som drifter et ordspinn om noe som ikke er der. Det er kammerherrene som bærer slepet til keiseren gjennom byen, uten at det finnes. Politikere og andre kan ikke fortsette å snakke om valgfrihet, supplement og det å skulle få et hjem utenfor hjemmet, så lenge det ikke er noe å velge mellom.  Det ikke er bygget et grunnlag å supplementere til, og alle barn i palliasjon må sikres gode tjenester i eget hjem og i egen behandling. Først må dette på plass!

Politikere må på banen og gi barnepalliasjonsteamene bærekraftig finansiering til sin drift! Det kan de sørge for å gjøre når representantforslaget 256 S skal behandles til høsten.

Se hele det sterke foredraget i denne linken (foredraget starter 14.00 min. inn i filmen).

Tusen takk til Aberia for lån av lokale og for opptak av foredraget!

Søk