Søk
Lukk denne søkeboksen.

BARNEPALLIASJONS-KONFERANSEN 2021

Løvemammaene var invitert til å bidra på årets Barnepalliasjonskonferanse, som ble avholdt den 22.-23. mars. Konferansen ble i år digital, og arrangert av Fagfokus isamarbeid med det tverrfaglige palliative teamet for barn og unge ved Oslo universitetssykehus.

Formålet med konferansen var å sette fokus på det palliative tilbudet for barn og unge, og hva som skal til for å øke kvaliteten innen fagfeltet. Gjennom konferansen ble det satt søkelys på en helhetlig, tverrfaglig og familiebasert tilnærming, med vekt på både det somatiske og det psykososiale. 
Fra Løvemammenes Barnepalliasjonskomité deltok Catharina Dørumsgard og Eline Grelland Røkholt.

Catharinas innlegg beskrev hennes fortelling om da sønnen Oscar ble alvorlig syk, og hun som mamma gikk fra å være lærer og tobarnsmor, til å bli leder og pleier i et hjemmesykehus med 23 ansatte. På en nydelig måte fortalte Catharina hvordan livet med Oscar ble opplevd fra innsiden, og hvordan målet hele tiden var å gi han gode øyeblikk uansett hvordan sykdommen beveget seg. Hun appellerte til fagpersoner som kun ser familiene fra utsiden, om å virkelig se, lytte, og sette seg inn i hva familien står i daglig sett fra innsiden.

Elines innlegg handlet om ungdom som pårørende søsken, og hvordan fagpersoner kan bidra til faglig støtte og samtale med ungdom. Ungdom som pårørende blir gjerne overvurdert i forhold til hva de tåler, og de mottar ofte ikke den hjelpen de trenger. Eline hadde fokus på hvordan praktisk hjelp må komme helt frem til ungdommen, både de som lever med sine alvorlig syke søsken og for dem som har mistet sitt søsken. God støtte krever gjerne at skole, helse og familien samarbeider med fokus på hva ungdommen selv ønsker og trenger av støtte. Og det er fagpersoners ansvar å sørge for at hjelpen kommer hele veien frem til ungdommen selv.

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk