Søk
Lukk denne søkeboksen.

BØNN TIL KRF

Følgende brev ble oversendt KrF i dag:

Graderingsreglene i pleiepengeordningen rammer hardt og de rammer nå!

En konsekvens av graderingsreglene i den nye pleiepengeordningen er at foreldre med alvorlig syke barn opplever å få store innhugg i økonomien sin midt i deres livs største krise. Foreldrene graderes/mister store deler av inntekten sin når barna har tilsyn på dagtid, selv om de ikke kan delta i arbeidslivet pga. barnets tilstand. Her håper vi KrF kan hjelpe.
I den nye ordningen har nemlig regjeringen fjernet bestemmelsen i graderingsreglene som tok hensyn til at foreldrene måtte være i konstant beredskap om barnet hadde tilsyn av andre og at foreldrene hadde behov for hvile om de hadde nattevåk for eget barn.

Nå mener regjeringen at foreldre til alvorlig syke, ustabile og døende barn skal gå på jobb selv om en akutt situasjon hvor barnet kan dø i løpet av minutter – situasjoner som krever øyeblikkelig hjelp fra foreldrene – kan oppstå når som helst. De mener også at foreldre som våker over barna sine om natten skal gå på jobb på dagtid for så å gjøre det samme om igjen neste natt, og neste natt, og neste natt. Når skal disse foreldrene sove?
Dette må endres raskt! Foreldre kan ikke graderes om det ikke foreligger en reell mulighet til å stå i arbeid pga. barnets tilstand.
Graderingsreglene fører til store økonomiske problemer for allerede hardt pressede foreldre. At det å få et alvorlig sykt eller døende barn skal være veien til fattigdom og personlig konkurs i en velferdsstat som Norge er en tragedie.

Vi i pleiepengeaksjonen leverte inn et lovendringsforslag under høringen i Arbeids- og sosialkomiteen den 19. november i år. Et forslag som sikrer de veldig få, men også svært sårbare foreldrene som rammes så hinsides brutalt av graderingsreglene. Dette vet vi at komiteen har bedt om lovteknisk bistand til og vi ber innstendig om at KrF her kan gå inn å sikre at dette tas med i regjeringsforhandlingene, samt budsjettforhandlingene for 2019. Dette haster å få innlemmet i lovverket!

Les disse sitatene fra foreldre som siden 1. oktober 2017 har fått kjenne graderingsreglene på både kroppen og lommeboka:

«Vi drukner i purringer og inkasso. Vi har et komplisert og svært sykt barn som vi må passe på om nettene. Hun skal dø, men vi vet ikke når. På dagtid har vi mellom 4-5 timer hvor hun er på avlastning slik at vi kan sove og derfor graderer NAV utbetalingene våre. Graderingsreglene tar det trygge livet fra oss måned for måned, og vi aner ikke om vi har tak over hodet den dagen hun dør.»

«Fikk pleiepenger gradert før sommeren selv om barnet mitt nå er verre enn hun var før. Klaget og fikk 100% igjen frem til januar 2019 på bakgrunn at jeg er tilstede for barnet mitt 19 timer i døgnet hverdager og 24 timer i helgene. Det må være 2 voksne under matlaging og stell bl.a. Er redd for å falle ut av gammel ordning om jeg forsøker å jobbe deltid i perioder. Er også redd for å få graderte pleiepenger om og hvis vi får nattevakt. Det er snakk om et barn med progredierende, terminal sykdom, har vært i palliativ pleie siden 2015. Den nye tidskvoten er hjerterå, i vårt tilfelle risikerer jeg å stå uten inntekt i aller siste del av livet til min datter »

«Min sønn har hull i halsen med respirator for å kunne puste. Han må ha hjelp til absolutt alt. Jeg er den eneste som til enhver tid vet hva som skal gjøres når akuttsituasjoner oppstår, uansett om han har assistenter eller er på skolen! Jeg er i full beredskap 24/7. Ikke en natt på 7 år har jeg lagt meg uten presset av å måtte vekkes. Min sønn kan dø ifra meg når som helst! I tillegg til alle ekstreme pleieoppgaver i løpet av et døgn må jeg for guds skyld få lov å være mamma?! Men graderingsreglene gjør det umulig for meg. Regjeringen mener at jeg må ut i jobb og NAV har derfor gradert meg ned til 35% inntekt og i oktober måtte jeg ta opp forbrukslån på 20 000 kr for å overleve. Og jeg er ikke alene. Men må jeg velge økonomisk ruin for at han skal leve, så gjør jeg det.»

«Jeg har ikke mulighet til å jobbe, jeg passer barnet mitt på natten også selv. Barnet mitt skal gå 6-8 t i barnehage, fordelt på 2 dager i uka. Dette kun for det sosiale (er permittert nå pga. sykdom). Da skal jeg trekkes de timene. Det tas ikke hensyn til at jeg er mye våken på natten, reise til og fra jobb, at arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge for jobb de timene hun er i barnehagen, at jeg må være tilgjengelig for barnehagen om det er noe. At hun ikke kan være i barnehagen når det går mye sykdom som omgangssyke og influensa, om assistent i barnehagen er syk. Hun er veldig mye på sykehuset, både akutt og planlagt, så ikke akkurat et stabilt tilbud da det går bort dager til det også. Synes graderingsordningen er urimelig. Det er liksom tatt høyde for at vi ikke kan ha noen form får avlastning, selv om barnet trenger tilsyn 24 timer i døgnet, uten at det skal trekkes fra pleiepengene.»

«Jeg fikk nedgradert fra 100% til 74% selv om situasjonen har forverret seg og det er blitt godt dokumentert av både overleger og skole. At NAV overprøver ekspertene er jo bare hårreisende! Ordningen tar heller ikke hensyn til at jeg er enslig forsørger uten familienettverk på denne siden av landet hvor vi bor.»

«Nav har gradert pleiepengene siden min sønn (ALL, ferdigbehandlet mai 2019) går på skolen når han kan. Arbeidsgiver (jeg jobber turnus), er ikke villig til å la meg jobbe redusert eller tilrettelegge for dagtid, frem til han er ferdigbehandlet. Ergo må jeg (velger jeg) å gå hjemme med redusert inntekt, tap av pensjonsoppsparing, for å følge opp hyppige blodprøvekontroller, legekontroller, være hjemme ved sykdom/smittefare på skolen.»

«Nå får vi ikke pleiepenger heller lenger. Mistet pleiepengene i august. Helt ribbet for alt nå. Han har vært totalt 15 svært korte dager i barnehagen siden august, men NAV mener det utgjør trekk. Mister meg selv. Det er ikke sykdommen som knekker en – det er bekymringene og systemet.»

Dette må KrF gjøre noe med!

Hilsen administrasjonen i Pleiepengeaksjonen

Søk