Søk
Lukk denne søkeboksen.

BPA-MØTE MED FORENINGEN JAG

foreningen jag, løvemammaene, bpa

Løvemammaene ble invitert av Foreningen JAG til å være med i et «BPA for alle»-nettverk. 
Dette takket vi selvfølgelig ja til, for det er helt avgjørende at NOU-utvalget får barneperspektivet når de skal ferdigstille sin utredning om BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Vi hadde derfor et første videomøte i dag.

Bakgrunn for dette møtet er at vi alle opplever en viss bekymring, fordi det regjeringsoppnevnte BPA-utvalget ikke har med personer med egenkunnskap og erfaring på feltet medarbeidsleder
Det er heller ingen i utvalget som sitter på førstehåndskunnskap om å lede en BPA-ordning for barn, utviklingshemmede, personer med store medisinske utfordringer eller personer med nedsatt eller ingen verbal kommunikasjonsevne.

BPA-utvalget har dessuten et mandat som skal se på «reell brukerstyring» og utvalget skal «klargjøre hvilken personskrets BPA skal omfatte». Dette er setninger som skaper uro hos oss og er noe vi kommer til å diskutere nærmere.

Vi var igjennom mange viktige tema ila. møtet, der vi gikk inn i dybden i de forskjellige målgruppene, bl.a.: 

 • BPA inn i barnehage og skole
  Vi i Løvemammaene opplyste i møtet at vi mener det blir viktig å få lovfestet retten til å bruke BPA i barnehage og skole, at hverken kommuner eller barnehager/skoler skal kunne bestemme dette. Når et barn trenger assistanse, foreldre ønsker det og der det er hensiktsmessig, skal kjente BPA-assistenter være det første alternativet inn i barnehage og skole. BPA-assistenter er de som hele tiden er kjente med og oppdaterte på barnet og barnets utfordringer, mottar jevnlig opplæring og er de som kan tolke barnets signaler, helseutfordringer og situasjon. Det tas opp av de andre at dette også gjelder voksenstudier og arbeid, noe Løvemammaene så klart støtter. 
 • «Enklere helsetjenester»
  Dette gir pr. dagsdato alt for mye rom til tolking av kommuneansatte. For noen kan epilepsi oppleves som avansert helsehjelp, mens for noen holder det med opplæring fra foreldre eller sykehus. Vi mener at også mennesker med helseutfordringer har rett på et likestilt og brukerstyrt liv. Løvemammaene informerer om at det er en av de viktigste punktene knyttet til BPA som vi har på dagsorden og at vi mener bestemt at kommunene må lytte til spesialisthelsetjenesten. 
 • ALS-pasienter
 • Det er en målgruppe som faktisk kan få BPA selv med mye medisinsks helsehjelp, men det settes for lite timer og ressurser inn. I disse tilfellene må de aller fleste tilslutt ha en medarbeidsleder (f.eks en ektefeller, eller en assistent fra BPA-ordningen) for å kunne ha en god, trygg og forsvarlig ordning.
 • BPA til utviklingshemmede
  Vi mener at det er viktig at denne målgruppen blir ordentlig sett og hørt i denne utredningen og at NOU-utvalget tar innspillene på alvor, f.eks. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 – Vedtak om tvang og makt og hvordan den skal håndteres og sikre at den ikke misbrukes.

Vi har en stor enighet om at en «superassistent» som jobber i en BPA-ordning er langt tryggere, flinkere og mer forutsigbar, enn en tilfeldig sykepleier som skal inn å gjøre en jobb med et menneske den ikke er kjent med. Vi har alle – hver og en av oss – mange gode tanker, ideer, innspill og meninger om BPA som vi nå kommer fortsette til å jobbe med. Vi kommer til å jobbe sammen om viktige saker, støtte hverandre og jobbe på hver vår kant – alt for og nå vårt felles mål: «BPA for alle».

Vi er takknemlige for denne invitasjonen og gleder oss til å samarbeide videre i dette nettverket.

Tilstede i møtet var:
Roar Høidal – Leder i Foreningen JAG, Alette Reinholdt – Fagansvarlig i JAG assistanse, Jon Torp – Direktør i Humana, Aina Hatletvedt – Fagansvarlig og Hege Tegle – Markedssjef i Prima Assistanse, Hedvig Ekberg – Generalsekretær i NFU, Jannicke Sivertsen og Elin Gunnarsson – Ledere for Løvemammaenes Barnehage- og skolekomité.

Søk