Søk
Lukk denne søkeboksen.

BRILLEAKSJONEN

briller, brillestøtte, labarnse

Når regjeringen kuttet i brillestøtten til barn kom det som et sjokk på mange! Nå går vi til kamp for ikke bare å reversere den nye ordningen, men også forbedre den gamle!

Organisasjonen Løvemammaene opprettet Brillekomitéen våren 2020. Komitéen skal sørge for å reversere kuttene og forbedre brillestønadsordningen til barn med synshemming/amblyopi*. Alle barn har rett til å se!

I dag går startskuddet for en nasjonal brilleaksjon i regi av komitéen vår. #labarnse

Vi krever at:

  • Alle brilleglass til barn skal dekkes av staten og innfatninger skal ha en øvre beløpsgrense for støtte på 1000 kr.
  • Alle barn med behov for briller, både langsynt og nærsynt, skal få brillestøtte.
  • Øvre aldersgrense for brillestøtte til barn må heves til 18 år.

Bakgrunn:

Regjeringen innførte faste satser for brillestøtte til barn fra 1. mars 2020 og dette er anslått å gi en innsparing på 122 millioner kroner per år. Tidligere ordning hadde en øvre beløpsgrense for støtte til brilleinnfatninger til barn på 475 kroner. Det var ingen øvre grense for støtte til brilleglass, som førte til at glassene ble dekket av staten. Dette ga barna en sjanse til å få de beste glassene, da foresatte ikke behøvde å bekymre seg for å måtte sette pris foran kvalitet. Dette var spesielt gunstig for barn med høy brillestyrke da det koster ekstra mye å få laget tynne glass med høyere styrker. 

Etter kuttene i mars 2020 er satsen for ordinære briller nå 1200 kroner, og for ekstra tilpassede briller 2400 kroner. Satsene gjelder utgifter til både glass og innfatning, resten må man dekke selv. Det betyr for eksempel at hvis et barn må ha briller med dyre glass og en lett og slitesterk innfatning, så ender man fort opp i summer som 8-10 000 kr per brille. Når da kun 2400 kr (eller 1200 kr) dekkes av staten, sitter familien igjen med en stor utgift, som mange rett og slett ikke har råd til. Faren er da at familier blir tvunget til å velge dårligere, tykkere glass og en innfatning som egentlig ikke passer til barnets bruk, kun for å spare penger. Dette går direkte utover barnet, som ikke får en brille som er god nok. 

Regjeringen har vedtatt at barn som har behov for briller skal passe inn i et regelverk som legger opp til at barna er avhengig av foreldrenes økonomi. 

Dette må vi gjøre noe med!

Den nye retningslinjen finner du på NAV.

Ordliste: 
Amblyopi

Brillekomitéens medlemmer:
Karoline Myrland Hagen
Anne Strand
Kari Midtsundstad
Anne Silja Leer
Synnøve Løndal
Elise Steffensen Mengkrogen

Les mer om Brillekomitéen her.

Søk