Søk
Lukk denne søkeboksen.

Cathrine

Fast snapper på Snapchat-kanalen.

Bosted: Toten.

Sivilstatus: Gift med Vegard, har to barn. Yngste er fremdeles under utredning for blant annet svært forsinket motorisk utvikling og hypotoni. Har per dags dato ingen diagnose.

Hva gjør jeg? Er hjemme med 100 % pleiepenger, men er egentlig senterleder på et kjøpesenter.

Jeg brenner for at foreldrene i tøffe situasjoner skal bli enda bedre ivaretatt, at systemet i Helse-Norge kan forbedres slik at man slipper å legge igjen gule lapper Norge rundt hver eneste dag og uke. Jeg brenner for at alle kommuner skal ha mulighet til å tilby det familier faktisk og egentlig har krav på.

Jeg er med i Løvemammaene for å vise at man kan finne lysglimtene i livet selv om livet ikke ble helt slik man tenkte. Jeg vil prøve å bidra til at Snapchat-kanalen har god energi og positivitet i en hverdag som mange fort kan se på som litt mørk.

Søk