Søk
Lukk denne søkeboksen.

GJENNOMSLAG 2 AV 4

Vi i administratorgruppen fortsetter å kjempe på vegne av alle barna.
Takk til VG som retter fokus på det som fortsatt gjenstår.

«Vi er fornøyd med den jobben KrF har gjort. Men fortsatt faller foreldrene til barn med langvarig sykdomsbilde og behandling utenfor. Tidsbegrensningen på fem år må bort. Vi trenger også en unntaksbestemmelse i graderingsregelen.»
– Bettina Lindgren

Trykk på bildet for å lese saken.

Søk