Søk
Lukk denne søkeboksen.

DEN DAGEN VI MÅTTE STARTE LIVET PÅ NYTT

Løvemammaene GE Healthcare nyfødtintensiv

I dag har vår nestleder Elin Gunnarsson og styreleder Bettina Lindgren holdt foredrag på nyfødtintensiv-konferansen som arrangeres av GE Healthcare, en ledende global innovatør innen medisinsk teknologi og digitale løsninger, som blant annet leverer utstyr til landets nyfødtintensivavdelinger.

For det var jo nettopp den dagen på nyfødtintensiv at vi startet livene våre på nytt. Det var da vi forstod at livet som vi kjente det aldri ville bli det samme igjen, fordi noen av oss drar ikke derifra med friske barn.

Bildebeskrivelse: Tekst med «De sa ikke på nyhetene at verden falt sammen i dag. Den dagen vi måtte starte livet på ny.» med en løvinne som passer på løveungen sin i bakgrunnen.

Vi satt hos de
hvite frakkene

fikk et slag
i hodet begge to

ingenting kunne
forberedt oss

på det de kom
til å si

vi kom hjem og
skulle leve som normalt

de sa ikke på nyhetene
at verden falt sammen i dag

– dikt av Anita Toni Nordvik Boge

Bildebeskrivelse: Bettina og Elin på scenen. Bettina snakker i mikrofonen mens Elin følger engasjert med.

I tillegg til å snakke om Løvemammaene og fortelle sine personlige historier, hadde de fått i oppdrag å si noe om områder med forbedringspotensiale i nyfødtintensivperioden, spesielt med tanke på de langtidsliggende barna og deres familier. Og selv om vi i Løvemammaene stort sett bare hører om gode erfaringer med landets nyfødtintensivavdelinger, så er det alltids noe som kan bli litt bedre. Nedenfor kan dere se noen av disse punktene.

Bildebeskrivelse: Forbedringspotensiale på nyfødtintensiv. Jordmoroppfølging på nyfødtintensiv (amming og mors helse), ikke plasser mødre til syke barn og mødre til friske barn på samme rom, husk fødselssamtale (viktig å bearbeide det som har skjedd), mors 6-ukerskontroll bør tilbys på sykehuset for å slippe reise til fastlege/gynekolog, bedre samarbeid mellom nyfødtintensiv og barneintensiv, samtalestøtte under oppholdet, tilrettelegge for gode opplevelser og øyeblikk, bedre informasjon om rettigheter og hjelpeapparatet, forberedelser på livet etter nyfødtintensiv og en trygg overgang fra sykehuset til hjemmet.

Takk til GE Healthcare som ga oss tid til å snakke om Løvemammaene, om livet som snudde og våre erfaringer.
Kunnskap er makt!

Søk