Søk
Lukk denne søkeboksen.

DIALOGMØTE OM BARNEPALLIASJON

I dag har Nina Bakkefjord, Anne Kristine R. Myrseth og Eline G. Røkholt fra Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité deltatt på dialogmøte om barnepalliasjon, etter initiativ fra Barnesykepleierforbundet og Norsk barnelegeforening. Det ble et godt møte der alle inviterte foreninger fikk formidle erfaringer og komme med innspill til videre arbeid rundt barnepalliasjon. 

Her er noen av flere innspill fra Løvemammaene: 

Barnepalliasjonsteamene ved sykehusene bør sitte med koordinator ansvar for tjenester rundt familier med alvorlig syke barn/ barn med palliasjonsbehov, og ha et ansvar for at den nasjonale retningslinjen blir fulgt også i kommunen. 

Sykehusene bør også påta seg i større grad enn i dag at de skal bidra til å sikre at hjemkommunene gir forsvarlige tjenester rundt disse barna. Større tydelighet og myndighet rundt hva som kreves av oppfølging og tjenester i barnets hjemkommune.

Koordinator ansvaret fra sykehuset bør være så sterkt at de skal holde i det også ut i kommunen og ikke minst følge opp.

Fylkesmannen tar pr i dag ikke hensyn til den nasjonale faglige retningslinjen når de vurderer forsvarlighet og klagesaker rundt barn med store medisinske behov og behov for barnepalliasjon. Det har erfaringer fra klagesak vist.
Dette må endres, men usikker på hvordan.

Det må opp og i virke, gode, kompetanserike, ressursrike barnepalliasjonsteam på hver barneavdeling. Team som kan komme sammen og kobles på når det trengs. Disse teamene bør uansett ha faste treffpunkter og holde på kompetanseutvikling og erfaringskompetanse gjennomgående. Det er viktig at det er satt sammen av tverrfaglig fagkompetanse, og at man ikke bare kobler på andre faggrupper kun når leger/sykepleiere mener det er nødvendig. De forskjellige faggruppene bør være en del av teamet kontinuerlig for å sikre tverrfaglighet og kompetanse og erfaringsutvikling hos alle.
Barnepalliasjonsteamene bør være integrert i barneavdelingene.
Oppfølging av etterlatte/ sorgarbeid er mangelvare. Dette må på plass både kommunalt og fra spesialisthelsetjenesten.

Søk