Søk
Lukk denne søkeboksen.

DIGITALISERING OG SAMHANDLING I KOMMUNAL SEKTOR

kommune, løvemammaene, digitalisering

Nylig ble vår styreleder Bettina invitert til å innlede på eKommune-konferansen 2021. Konferansens tema var «Nasjonale fellesløsninger – tvangstrøye eller muliggjøres for bærekraft?» og omhandlet digitalisering innen kommunal sektor. Bettina var både innleder og samtaledeltaker i diskusjonen rundt det digitale skiftet og samhandling mellom faginstanser.

Løvemammaene har de siste årene jobbet en del med digitalisering i forbindelse med både NAV brukerpanel (pleiepengesøknad) og regjeringens Stimulab-prosjekt «Livshendelse alvorlig sykt barn». Derfor var det både spennende og positivt å opplyse om og diskutere utfordringer våre medlemmer møter innen kommunal sektor og mulige løsninger.

En av de visuelle beskrivelsene Bettina la fra under innlegget sitt på eKommune 2021.

Under innlegget sitt snakket Bettina blant annet om hvilke utfordringer de møter i det berømte systemet som en konsekvens av de ulike instansene ikke snakker sammen og de store variasjonene i digitale verktøy som kommunene har til rådighet. Hun løftet også noen viktige perspektiver å ta med seg inn i digitaliseringsarbeidet, nemlig verdien av det menneskelige. Det er viktig at denne faktoren ikke forsvinner helt. Ofte blir barna definert som brukere i hjelpeapparatet, noe som er dehumaniserende i seg selv, og frykten er å miste det menneskelige om alt «dyttes bak en skjerm».

Nedenfor kan dere dere se noen utdrag fra foredraget til Bettina og her kan dere lese en liten artikkel om konferansen fra KS.

Søk