Søk
Lukk denne søkeboksen.

DIGITALT INNSPILLSMØTE FOR LIKEVERDSREFORMEN

I dag har Lena, på vegne av organisasjonen Løvemammaene, deltatt på et digitalt innspillsmøte for Likeverdsreformen med bl.a. helseminister Bent Høie. 
Løvemammaene var en av bruker- og pårørendeorganisasjonene som ble invitert til å holde et innlegg om hva vi synes burde fokuseres mer på for å fremme likeverd. 
Våre innspill speiler tilbakemeldinger fra våre medlemmer om hvordan de synes hjelpesystemer fungerer i Norge i dag. 

Noen av innspillene vi foreslår er:

  • At kommunale koordinatorer får en egen utdannelse. 
  • Koordinator bør være helt egne stillinger ikke noe man gjør i tillegg til annen jobb. 
  • Det er behov for en holdnings endring til brukere og pårørende slik at man spiller på lag med hverandre. 
  • Særlig opplever vi at innvandrer familier utnyttes i systemet pga språk problemer og manglende kjennskap til egne rettigheter. Det må gjøres mer for denne gruppen
  • Kommunene burde ikke kunne overprøve spesialisthelsetjenesten sine vurderinger ang hjelpebehovet til barn og unge.
  • Vi vil ha vekk en nedre aldersgrense på ledsagerbevis. Ledsagerbevis utløser nemlig en helt nødvendig tilrettelegging for barn og unge med synlige og skjulte handikap – som muliggjør deltagelse på lik linje som funksjonsfriske barn. 

Dette er bare noen av de innspillene vi har kommet med i dag.

Det er flott å være inkludert i arbeidet med regjeringens Likeverdsreform. Det er utrolig spennende å lytte til alle de andre bruker- og pårørendeorganisasjonenes innspill. Vi er mange som tenker likt og ønsker det beste for våre medlemmer. 

Løvemammaene gleder oss til fortsettelsen.

Lena måtte låne datterens rom for å få ro nå som det er sommerferie!
Søk