DIN STEMME ER VIKTIG

Derfor oppfordrer vi deg med stomi, som pårørende til en nær slektning eller barn med stomi, og dere som jobber med folk med stomi om å skrive et innspill til høringen ang. kuttene i stomiutstyr. Det trenger ikke å være langt, men jo flere som gir beskjed dess mer tyngde får vi 💪 Bidra du også! Si ifra til politikerne om at kuttene i stomiutstyr ikke bare er smålige, men også særs umenneskelige. Kuttene hindrer folk i arbeidslivet, studier og samfunnsdeltakelse. Det kan vi ikke godta! ‼️ Din stemme teller og din stemme er viktig. Bruk den ❤ Link til høringen, med frist 12.01.21, finner dere under her 👇

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2020-2021/skriftlige-innspill-til-representantforslag-om-a-fjerne-de-uverdige-og-kunstige-begrensningene-pa-stomiutstyr/?fbclid=IwAR2-nMK5-WWnLCfVnKWA94OYW7Xs40BWETgemFjaYeOHrn-u830-TVjQPqo

Scroll to Top