Søk
Lukk denne søkeboksen.

DIN STEMME ER VIKTIG

Derfor oppfordrer vi deg med stomi, som pårørende til en nær slektning eller barn med stomi, og dere som jobber med folk med stomi om å skrive et innspill til høringen ang. kuttene i stomiutstyr. Det trenger ikke å være langt, men jo flere som gir beskjed dess mer tyngde får vi 💪 Bidra du også! Si ifra til politikerne om at kuttene i stomiutstyr ikke bare er smålige, men også særs umenneskelige. Kuttene hindrer folk i arbeidslivet, studier og samfunnsdeltakelse. Det kan vi ikke godta! ‼️ Din stemme teller og din stemme er viktig. Bruk den ❤ Link til høringen, med frist 12.01.21, finner dere under her 👇

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2020-2021/skriftlige-innspill-til-representantforslag-om-a-fjerne-de-uverdige-og-kunstige-begrensningene-pa-stomiutstyr/?fbclid=IwAR2-nMK5-WWnLCfVnKWA94OYW7Xs40BWETgemFjaYeOHrn-u830-TVjQPqo

Søk