Søk
Lukk denne søkeboksen.

DU SVIKTER BARNA, ANNIKEN!

Hva skal vi gjøre når pleiepengekvoten er brukt opp?

Hvordan skal vi komme oss til og fra de ulike instansene med våre alvorlig syke barn når vi må selge bilen vår? Hvor skal vi bo når vi må selge huset vårt?

Hvor skal dere hente barnesykepleiere med spesialisering innen intensiv, respirator, kreft, epilepsi, hjerte og hjerneskade fra i et land hvor sykepleiermangelen er stor?

Betimelige spørsmål fra Bettina rettet mot Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie.
Les hele kronikken i Dagsavisen:

Trykk på bildet for å lese kronikken.

Søk