Søk
Lukk denne søkeboksen.

En dag for likestilling i Oslo

Løvemammaene har i dag vært på lanseringen av Likestillings- og mangfoldsutvalgets NOU «På høy tid» på Kulturhuset, etterfulgt av BPA-markering utenfor Helse- og omsorgdepartementet.

Løvemammaene har tidligere gitt både muntlig og skriftlig innspill til Likestillings- og mangfoldsutvalget. Den gang innledet vi innspillet vårt som følger, og det er fortsatt like gjeldende.

«Vi lever i et samfunn som gjør stadige medisinske fremskritt, og dermed reddes flere og flere barn. Men oppfølgingen etter fødsel er, som Riksrevisjonen også slår fast, altfor dårlig. Satt på spissen: Vi kan ikke fortsette å redde barn, når tiltak og tjenester etter fødsel ikke stiler behovene eller hva man faktisk har krav på.»

«For Løvemammaene er det utrolig viktig at familier som har barn med sykdom eller funksjonsvariasjon skal kunne leve som andre familier. Det er ingen som spør foresatte til et friskt barn om de har ansvar for barnet og kan ta valg for barnet sitt, men med en gang foreldre får barn med funksjonsvariasjon, kommer kommunen inn i bildet og sier at de har ansvaret for hvordan tjenester gis og utføres, og hvordan familien skal leve livet sitt. Familier som har barn med sykdom eller funksjonsvariasjon må ha rett til å leve livet på sine premisser – ikke kommunens eller det offentlige forøvrig. For da begrenses nettopp muligheten til å kunne leve frie, selvstendige og godt levde liv, mens passivitet, begrensninger, isolasjon og diskriminering får fortsette.»

Løvemammaene er glade for å se at Likestillings- og mangfoldsutvalget har referert til flere av våre innspill i NOU’en, og at mange av utvalgets anbefaling reflekterer dette. Utvalget har gjort et solid stykke arbeid, og denne rapporten blir viktig i tiden fremover.

Nå starter arbeidet med å finlese utredningen for så å levere et høringssvar når den tid kommer.

Videre gikk turen til Helse- og omsorgsdepartementet. I dag er det nemlig 500 dager siden BPA-utvalget leverte sin utredning om BPA-ordningen (NOU 2021:12 «Selvstyrt er velstyrt») til helseminister Ingvild Kjerkol, og fint lite har skjedd siden den tid. I den anledning har Uloba samlet inn 10 000 underskrifter som de overleverte til helseminister Ingvild Kjerkols statssekretær, Ellen Rønning-Arnesen. Kjerkol selv har blitt utfordret av Uloba til å selv ta imot underskriftene flere ganger, men har (skuffende nok) ikke villet gjøre det.

Hadde denne utredningen omhandlet et problematisk transporttilbud til og fra oljeplattformene i Nordsjøen, ville hverken en rød eller blå regjering latt det gå 500 dager uten å gjøre tiltak! Men når det gjelder mennesker med sykdom og funksjonsvariasjon er det tydeligvis ikke så viktig…

Søk