Søk
Lukk denne søkeboksen.

ET ROP OM HJELP!

Det er lett å tenke at dette tema angår ikke meg, men det kan fort angå nettopp deg en dag og derfor angår det oss alle!

Pleiepenger er en ytelse man kan få for å ta seg av et alvorlig sykt familiemedlem. Det kan være ditt dyrebare barn (nå eller i framtiden), din kjære mor eller far, eller annen nær familie. Man kan få ytelsen i en periode hvor alvorlig sykdom rammer, som f.eks. kreft. Man kan føde et prematurt barn eller alvorlig sykt barn og ha behov for pleiepenger over tid. Man kan også følge et nært familiemedlem i livets sluttfase og motta ytelsen i den perioden.

Tidligere var det ikke en gitt kvote man hadde å forholde seg til eller begrensninger ift. utbetaling. Tidligere fikk man pleiepenger i den perioden hvor det var behov for det – slik det burde være i en så horribel og vanskelig situasjon. 
Med den nye ordningen vil man både få en tidskvote og begrensninger ift. utbetaling.

Man vil etter 260 dager med 100% lønn gå ned til kun 66% utbetalt lønn.

Hvis begge foreldre skal ha pleiepenger vil den kvoten reduseres til 130 dager!

Man vil kun kunne motta pleiepenger i en periode tilsvarende 5 år.

Dette høres kanskje mye ut, men for de hvor alvorlig sykdom rammer er det alt for lite! 

Hjelp oss å være en stemme!

Hjelp oss med å bli hørt!

Søk