Søk
Lukk denne søkeboksen.
Demonstrasjon mot helikopterplattform utenfor nyfødtintensiv
17:30 til 18:30 - 17. mars 2023
Løvemammaene og Prematurforeningen Rogaland arrangerer den 17. mars kl. 17:30 en demonstrasjon mot plasseringen av helikopterplattform like utenfor nyfødtintensiv på Nye SUS i Stavanger. Bli med du også!
Premature og syke nyfødte er svært sensitive for ytre stimuli, som støy og stress. Disse barna har derfor behov for en så god start på livet som mulig. Dette innebærer ro og skjerming mot nettopp støy og stress. For mye støy og stress kan gi senskader og livsvarige mén – i verste fall hjerneskade. Forskning viser at det allerede er for høye støynivåer på nyfødtintensiver UTEN helikopterplattform utenfor avdelingen, noe som resulterer i økt medisinering av de allerede syke barna. En plassering av helikopterplattform like utenfor nyfødtintensiven på Nye SUS, er et unødvendig sjansespill med disse barnas liv og helse 💔
Nylig fikk Rikshospitalet i Oslo avslag fra Statsforvalteren på plassering av heliktoperplattform utenfor nyfødtintensiven der, og dette vedtaket bør gjelde alle sykehus!
Lag plakater, ta med bilder av barna deres på nyfødtintensiv eller andre virkemidler, og møt opp for å protestere sammen med oss! 💪
Appeller fra Løvemammaene og Prematurforeningen.
Er du helsepersonell/fagperson, politiker eller representant for en interesseorganisasjon, og ønsker å holde appell? Ta kontakt med oss på epost: post@lovemammaene.no eller rogaland@prematurforeningen.no 📧
Møt opp på parkeringsplassen ved Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS.
Både pårørende, helsepersonell og andre engasjerte støttespillere er velkomne til å delta 💜

Arrangør

Legg til i kalender

Sted

Søk