Søk
Lukk denne søkeboksen.
Digital temadag: Pleiepenger
11:00 til 13:00 - 3. juni 2024
Vi inviterer til digitalt temamøte om pleiepenger mandag 3. juni kl. 11:00-13:00 🧡 Kun for medlemmer 🦁
Løvemammaene får stadig spørsmål knyttet til pleiepenger, særlig:
– arbeidsgivere som krever at man søker ulønnet permisjon
– leger som nekter å skrive legeerklæring
– hva når barnet er utskrevet/ferdig behandlet?
– hva en legeerklæring skal inneholde
– tidsperiode man kan søke pleiepenger
– pleiepenger vs. omsorgsstønad
– forskuttering av pleiepenger fra arbeidsgiver
– ferieavvikling
Denne dagen tar vi en solid gjennomgang av regler og praksis i pleiepengeordningen slik den er i dag og setter av mye tid til spørsmål og svar 💡 Det blir også en oppdatering på den nye hovedtariffavtalen til KS.
Du må være medlem for å delta 🦁
Møtelink finner du i medlemsappen vår «Gnist». Den sendes også ut via medlemsmail 💌
Spørsmål ang. medlemskvelden kan rettes til post@lovemammaene.no
NB! Dette blir en repetisjon av tidligere temakvelder.

Arrangør

Legg til i kalender

Sted

Søk