Søk
Lukk denne søkeboksen.

FAGDAG FOR BARNEPALLIATIVE TEAM I SYKEHUS (HELSE SØR-ØST)

Løvemammaenes Barnepalliasjonkomité ved Anne Kristin Risvand Myrseth og Catharina Dørumsgard ble invitert til fagdag på Rikshospitalet. Møtet ble arrangert gjennom en kombinasjon av digitalt og fysisk oppmøte. Alle barne- og ungdomsklinikker i Helse Sør-Øst var representert og det var også gjester fra de barnepalliative teamene ved St. Olavs Hospital og Bodø sykehus.
Hovedtemaet for møtet var samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten for barn og unge i palliative forløp.

De delte sine private erfaringer og generaliserte konkrete råd til deltakerne. Catharina snakket om hvor viktig kommunikasjon er for god samhandling, og hvor vanskelig det er å kommunisere godt når man står i kriser. Hun anbefalte ulike teknikker helsepersonell kan ta i bruk for å lette kommunikasjonen og la særlig vekt på bruk av standardiserte verktøy.

Anne Kristine snakket om hvordan spesialisthelsetjenesten kan hjelpe familiene når kommunen ikke gjør jobben sin til det beste for barnet. Hun la vekt på tydelighet og spissformulerte bestillinger fra spesialisthelsetjeneste til kommune. Hun informerte også om hvordan lovverket rettighetsfester koordinator i spesialisthelsetjenesten og på hvilken måte denne kan gjøre en enorm forskjell for familiene.
Anne Kristine understreket viktigheten av at familiene ikke skal bli stående alene i terminal fase. Spesialisthelsetjenesten må holde i samhandlingen hele veien inn.

Barnepalliasjonkomiteen er takknemlige for å få delta på fagdager! Det er veldig godt både som foreldre og som brukerorganisasjon å ha et så lydhørt og engasjert publikum.

Søk