Søk
Lukk denne søkeboksen.

FAGDAG OG FOREDRAG FOR NSF STUDENT TRONDHEIM

På vegne av Løvemammaene har vårt styremedlem, Karoline Myrland Hagen, i dag holdt foredrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Student Trondheim under deres årlige fagdag. Studentene ønsket i år å sette fokus på funksjonsnedsettelser i og med at dette er et tema det er lite om i deres sykepleierpensum.

Sammen med Karoline var det også to andre foredragsholdere. Spesialsykepleier Eric Godoy Depano snakket opplysende om ervervet hjerneskade og kognitive utfall. Regionsleder for Norges Handikapforbund (NHF) Kirsti Stenersen holdt et engasjerende foredrag om likestillingskamp og funksjonshemmedes rettigheter.

Karoline tok opp viktige temaer: Foreldre som pårørende, BPA og selvfølgelig Løvemammaene. Hun startet foredraget med å fortelle om deres historie og erfaringer fra nyfødt intensiv. Samtidig delte hun hvordan det var å få en ekstremprematur datter som utviklet senskader som cerebral parese og flere tilleggsdiagnoser. Karoline forklarte at det ofte er behov for mye bistand, avlastning og ulike omsorgstjenester fra kommunen når barn har sammensatte og komplekse diagnoser og utfordringer. Hjelpen pleier dessverre ikke alltid å stå klar selv om lovverket tilsier at kommunen er pliktig å levere disse tjenestene på en forsvarlig måte. Studentene fikk som eksempel høre om Karolines kamper med kommunen for å få omsorgsstønad og BPA.

Det ble også delt ut noen tips om hvordan man som sykepleier burde møte barn og pårørende som er innlagt på sykehus eller annen institusjon. Det å skape tillitt til barnet, vise respekt for de pårørende, ta seg tid til å lytte og legge til rette for god kommunikasjon var viktige punkter her.

Karoline opplevde sykepleierstudentene som nysgjerrige og det ble stilt mange gode spørsmål gjennom hele foredraget og etterpå. Løvemammaene og Karoline ønsker å rette en stor takk til NSF Student Trondheim for å ha invitert oss til å holde foredrag på fagdagen, og vi setter stor pris på engasjementet og den genuine interessen dere viser for vår organisasjon.

Tusen takk og lykke til på veien videre mot en hverdag som ferdigutdannede sykepleiere!

Søk