Søk
Lukk denne søkeboksen.

Fitjar, Bokn og Kinn kommune har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis

Den seneste tiden har regionslaget vårt Løvemammaene Vest sendt purringer på vår anmodning om å fjerne aldersgrensen på ledsagerbevis. Nå har flere kommuner i Rogaland og Vestland svart.

Det viser seg at aldersgrensen for ledsagerbevis i Fitjar kommune ble fjernet allerede i desember-22. Dette er veldig, veldig gledelig!

Bokn kommune har også endelig fjernet aldersgrensen. Det var likevel føringer fra Bufdir som måtte til for å få kommunen til å snu til slutt, så det viser bare hvor viktig det er å sørge for at dette blir en nasjonal ordning med samme rettigheter for alle , når ikke alle kommuner virker å være like opptatt av inkludering.

Kinn kommune, som inntil nylig har hatt informasjon på sine nettsider om en nedre aldersgrense på 8 år, kunne nå informere at denne er fjernet. De hevder de ikke har praktisert nedre aldersgrense på en stund, men uansett vil slik informasjon være misvisende og kunne hindre foreldre i å søke. Derfor er vi veldig glade for at kommunen har oppdatert informasjonen nå.

Søk