Søk
Lukk denne søkeboksen.

FOREDRAG FOR BARNEAVDELINGEN PÅ SUS

De siste to torsdagene har vår styreleder Bettina Lindgren vært på todelt fagdag for barneavdelingens ansatte og holdt foredrag om tvangsbruk mot barn i helsevesenet, og hvordan vi bedre kan møte små pasienter og deres pårørende.

Bettina snakket blant annet om sin reise i helsevesenet som løvemamma til tre kronisk syke barn og hvordan de har klart å oppnå en sykehushverdag som ikke innbærer tvangsbruk.

Hun snakket også om hvordan et barnevennlig sykehus er mulig, men da må alle ta ansvar! Det handler om gode forberedelser, tilnærming, kommunikasjon, tid, kompetanse og ikke minst belønning. Og det gjelder både foreldrene til disse barna og helsepersonell som møter dem. For selv om det per ikke dag ikke finnes et lovverk som spesifikt beskytter våre barn mot tvangsbruk i helsevesenet, så kan ikke være til hinder for å legge til rette for de minste pasientene i helsevesenet. Fordi én dårlig opplevelse kan gi store traumer og årevis med utfordringer, og det er lite barnevennlig og lite samfunnsøkonomisk.

Tvang må alltid være siste utvei, og kun innafor i akutte- og livstruende situasjoner.

Løvemammaene setter pris på at vi får komme å formidle pårørendeperspektivet, og takker engasjerte ansatte på barneavdelingene ved Stavanger universitetssykehus for to fine dager.

Søk