Søk
Lukk denne søkeboksen.

FOREDRAG FOR JORDMØDRE OG HELSESYKEPLEIERE I SANDNES KOMMUNE

I dag holdt varamedlem Nina Herigstad og styreleder Bettina Lindgren foredrag for jordmor- og helsestasjonstjenesten i Sandnes kommune. Tema for dagen var pårørendeperspektivet, hvordan de best kan følge opp familier som venter et sykt barn i svangerskapet, samt tiden etter og ved et eventuelt nytt svangerskap.

Nina og Bettina snakket om hvor viktig det er å gi tett oppfølging i svangerskapet til familier som venter et sykt barn, oppfølging og eventuelt besøk til familier som får et premturt eller sykt barn, og ikke minst at familier slipper å bli overlatt til seg selv når de kommer hjem fra sykehuset.

Det å se familien som helhet og søsken som pårørende ble også lagt vekt på i foredraget.

En landsdekkende undersøkelse i helsestasjonstjenesten viser at kun 14% av landets kommuner driver systematisk kartlegging av søsken som er pårørende, og nettopp her mener Løvemammaene at et tett samarbeid mellom barnekoordinator og helsestasjon/skolehelsetjeneste blir en viktig oppgave å løse.

Når det gjelder barn med palliative diagnoser, enten påvist i svangerskapet eller etter at barnet er født, tok Nina til ordet for at jordmødre og helsesykepleiere bør koble seg på barnepalliativt team og barnekoordinator, og sikre at familier har faste kontaktpunkter inn til kommunen. Ansvarsfordeling og ansvarsavklaring på systemnivå er et nøkkelord her for å unngå ansvarspulverisering, som så alt for mange familier opplever.

Løvemammaene takker svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten i Sandnes kommune for muligheten til å dele litt av vårt liv, våre erfaringer og tanker om hvordan vi kan løse dagens utfordringer.

Søk