Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for kvinneklinikken på SUS

I november og desember har Nina Herigstad, vara i sentralstyret, og Bettina Lindgren, styreleder, holdt tre foredrag for jordmødre og barnepleiere ved Kvinneklinikken på Stavanger Universitetssykehus (SUS) i anledning fagdager de har hatt for sine ansatte.

Foredragene har handlet om å vente barn (men der noe ikke er helt som det skal), å få et sykt barn, og det å få barn igjen etter en traumatisk fødsel og/eller med et sykt barn hjemme. Og alt der i mellom. Ventesorg, paragrafjungelen, søsken, psykisk helse, og viktigheten av å møte noen som har tid til å lytte og tid til å hjelpe.

De ansatte fikk et innblikk i hvordan det er å leve et litt annerledes liv – et løvemammaliv. At det ikke er barna som sliter oss ut, men systemet rundt, og hva de som førsteinstans kan gjøre for å lette hverdagen og møtet med hjelpeapparatet for oss foreldre. Om hvor viktig det er å fange opp familiene så tidlig som mulig, sørge for at de som ligger lenge på sykehus og nyfødtintensiv ikke faller mellom alle stoler, og at overgangen til hjemmet blir langt bedre enn den er i dag.

Det har vært tre veldig givende dager, og vi vil takke Kvinneklinikken på SUS for at vi fikk komme å formidle pårørendeperspektivet.

Søk