Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for studenter i pedagogikk ved USN

Torsdag var prosjektleder for Bære sammen, Eline Grelland Røkholt, invitert til å holde foredrag en halv dag for studenter ved USN Campus Notodden (Universitetet i Sørøst-Norge). Forelesningen gikk digitalt og handlet om oppfølging av barn og unge som lever med alvorlig sykdom, traumer eller mister noen i nær familie.

Målgruppen var tredjeårsstudenter innenfor grunnskolelærerutdanningen, som tar kurset Pedagogikk og elevkunnskap. Kurset er blant annet særlig opptatt av tilpasset opplæring, inkludering, psykososialt læringsmiljø, og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Fokuset er rettet mot elever som av ulike grunner sliter og trenger ekstra hjelp og oppfølging, f.eks. pga. lærevansker, funksjonsvansker eller at de opplever noe svært krevende i livet sitt som utløser kriser, traumer eller sorg.

I forelesningen fikk studentene innføring i nyere forståelse av sorg og sorgteori, forholdet mellom sorgreaksjoner og traumereaksjoner, og om hvordan skolen helt konkret kan jobbe for å tilrettelegge med praktiske tiltak for å gjøre skolehverdagen mer overkommelig for elever som strever med skolefaglig fungering.

Vi takker for invitasjonen og er så glade for at lærerstudier velger å sette av tid til og gi studentene kunnskap om dette viktige emnet.

Søk