Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag for sykepleierstudenter i Stavanger

Universitetet i Stavanger inviterte Løvemammaene til å formidle foreldreperspektivet for sine sykepleierstudenter. 

I dag hadde Nina Herigstad et lite foredrag for andre års sykepleier studenter ved Universitetet i Stavange (UiS). Hun snakket om hva som er viktig for foreldre og familien når en møter sykepleiere. I starten av en sykdom vil foreldre gjerne være «passasjerer», som ikke vet rettighetene sine og er «med på alt». Etterhvert som foreldrene blir tryggere på både rettigheter og kompetansen på eget barns sykdom kan de endre seg til å bli «sjåfører». Foreldrene er de som kjenner sitt barn best, og er blitt mer bevisst på at en kan si nei til eksempelvis unødvendige blodprøver eller undersøkelser som ikke passer for barnets døgnrytme, eller som medfører bruk av tvang. Hvordan en møter de ulike foreldrene er viktig å tenke over når en jobber som sykepleier. Lytt til foreldrene, og informer om hvilke rettigheter de har. 

Vi har mange gode eksempler på sykepleiere som gjør en stor forskjell for barna og familien, som tørr å spør, og lytte til hvordan en egentlig har det. Det settes og veldig pris på at de passer på at utslitte foreldre får avlastning og nok mat under sykehusinnleggelser. Vi blir fort glad i disse menneskene, som utgjør en ekstremt viktig rolle i våre liv. Noen av oss treffer sykepleiere oftere enn vår egen familie, og sykehuset blir hjem nummer to. 

Det ble og vist et eksempel på hvordan det kan være å være søsken som pårørende, og at søsken kan uttrykke seg på ulikt vis. Nina sin datter på 6 år uttrykker seg tydelig ved å tegne sine følelser, på godt og vondt. Det er fint at sykepleierne ser søsken, og gir de oppmerksomhet når de er tilstede. De kan ofte føle seg mindre viktig, glemt eller usett – nettopp fordi den som er syk er i fokus.

Nina snakket og litt om det å drifte et avansert hjemmesykehus, hvor foreldrene er sykepleiere hjemme 16 timer i døgnet for egen sønn. I tillegg har han et palliativt forløp som påvirker familielivet i ekstrem grad. Familien fokuserer på de fine øyeblikkene, livskvalitet og tar dag for dag. Vi skal alle dø én dag, men alle andre dager skal vi tross alt leve. 

Etter Nina snakket Anne Tyldum Bruvik, som er leder for Ungdomsrådet til Stavanger Universitetssykehus, om det å være pasient. Hun formidlet sterkt et perspektiv som rørte oss alle. Hun snakket om hvordan sykepleierne best kunne møte henne da hun var innlagt på sykehus i alder 5, 10 og 16 år. Ungdommer er ikke barn, og må lyttes til og bli sett som ungdommene de er. 

Løvemammaene takker for invitasjonen. Vi setter alltid pris på mulighetene til å bidra med vår kompetanse og erfaring, og ser allerede frem til neste gang. 

Søk