Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag i Vesterålen

Løvemammaene var invitert til Sortland i Vesterålen for å prate om pårørendeperspektivet, søsken og barnepalliasjonslivet.

Det var vår styreleder Bettina som holdt foredrag for sosionomer, vernepleiere, barnehage- og skoleansatte og barnevernspedagoger tilknyttet FO Sortland.

Bettina snakket om både foreldre- og søskenperspektiv, hvordan familier kan oppleve krise etter krise gjennom et barneliv, men får ingen eller svært mangelfull psykososial støtte og oppfølging. Hun snakket om den hvite sorgen, bekymringer for fremtiden, om grunnløse bekymringsmeldinger til barnevernet og hva hjelpeapparatet kan gjøre for at hverdagen til landets løvefamilier bare blir litt enklere.

På slutten ble det også tid til å snakke litt om barnepalliasjonslivet og viktigheten av forberedthet i møte med barns død.

Søk