Søk
Lukk denne søkeboksen.

FOREDRAG OM BLODPRØVETAKING OG TVANG MOT BARN

I dag har styreleder Bettina holdt foredrag på en konferanse for bioingeniører (NITO-konferansen) om blodprøvetaking og tvangsbruk overfor barn i helsevesenet. Dette er et lite omtalt, men likevel omstridt tema og særs viktig å sette fokus på. Løvemammaene er takknemlige for å bli spurt om å dele erfaring og kunnskap i slike viktige fora.

Bioingeniører er helsepersonell som blant annet tar blodprøver av pasienter, også de aller minste. Derfor var det veldig flott å få komme å holde foredrag på NITO-konferansen om både barne- og pårørendeperspektivet.

Bettina delte sin personlige historie og deres erfaringer etter lang fartstid i helsevesenet, men også erfaringer basert på tilbakemeldinger fra medlemmer i Løvemammaene og på Snapchat-kanalen vår.

Helsevesenet blir stadig bedre og det er positivt med det økende fokuset på tvangsbruk overfor barn, men forståelsen av hva som er tvang og bruken av tvang er veldig variabel. Terskelen for når nok er nok er fortsatt alt for høy mange steder.

Bettina snakket den første tiden der alt var nytt og ukjent, lange utredningsprosesser med mange vanskelig undersøkelser, blodprøvetaking og dessverre mye tvang. Om hvordan ferske løveforeldre opplever å miste kontroll når de får et sykt barn. Barnets skjebne blir overlatt til kompetansen og behandlingen helsevesenet kan gi.
Som forelder er man i en slags overlevelsesmodus og mange skrur på autopilot. Sjokk, manglende informasjon og kunnskap om rettigheter, samt høy tillit til helsevesenet gjør at foreldre “finner seg i” mye, også unødvendig bruk av tvang og det som noen ganger må beskrives som overgrep mot barnet, for så i ettertid å angre på at de ikke satte ned foten eller sa ifra. Det er derfor viktig at foreldre informeres om retten til å si ifra og stoppe prosedyrer som er uforsvarlige overfor barnet.

Bettina drøftet blant annet litt rundt:

  • Med en «god» førstegangsopplevelse er veldig mye gjort
  • Det er likevel aldri for sent å snu noe vondt og vanskelig til noe bra som gir mestring
  • Ulike forutsetninger og individuelle behov krever ulik tilnærming og tilrettelegging
  • Gi barn og foreldre innflytelse på gjennomføringen
  • Viktigheten av god tid kan ikke understrekes nok – tid er alfa omega for og lykkes!
  • Kjenn dine egne begrensninger på barn som er vanskelige å stikke
  • Store variasjoner i hvilken behandling og hjelp som tilbys for å unngå tvang ifm. blodprøvetaking og andre medisinske prosedyrer, kan minimeres ved felles rutiner og retningslinjer for alle helseinstitusjoner (f.eks. problematisk for barna at man kan få lystgass og en god opplevelse på et sykehus, mens ingen tilbud og tvangsbruk på et annet)
blodprøve, tvang, barn, løvemamamene, NITO

Bettina var også inne på at helsepersonell må ha et særlig fokus på de barna som ikke har et verbalt språk eller kan uttrykke seg adekvat, og som ikke kan bevege seg/gjøre motstand. Her bør barneavdelinger og bioingeniører/lab. ha gode rutiner for forberedelser, gjerne bruke symbolkort, og ha en tett dialog med foreldrene. Bare fordi de ikke kan stritte imot eller si «stopp», betyr ikke det at det bare er å forsyne seg. Det barnet kan være like redd som det barnet som skriker så høyt at det høres på hele avdelingen.

Illustrasjon av lillebror med nesekateter, slange i magen, blod og tårer, tegnet av storebror på 5 år.

Barn som opplever respekt for kroppen sin og kan stole på at de blir hørt når de sier “nei” eller “stopp”, vil føle at de har kontroll over både kropp og situasjon til tross for at prosedyren er en utfordring. Det vil også skape tillit til helsepersonell og gi barnet mestringsfølelse når prosedyrer kan gjennomføres uten holding og intens frykt. Dette er viktig for helsepersonell å ta med seg.

Foredraget varte en time og Bettina belyste flere viktige tema (umulig å ramse opp alt her), f.eks. hvor viktig det er at absolutt alle barn får tilbud om premie uavhengig av alder, kommunikasjonsevner og funksjon! Hun visualiserte også livet som kronisk sykt barn gjennom å vise fram barnas helteperler (Perler for helter) og ga samtidig konkrete råd om hva bioingeniører kan gjøre i møte med de minste pasientene og deres foreldre for å skape trygge rammer og gode opplevelser.

Stort engasjement, dialog og positive tilbakemeldinger etterpå varmet, og det var en givende dag som representant for Løvemammaene! Vi takker for tilliten.

Ønsker du/din gruppe foredrag om dette tema, eller andre tema innen feltet syke og funksjonshemmede barn? Ta gjerne kontakt!

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk