Søk
Lukk denne søkeboksen.

FOREDRAG OM BLODPRØVETAKING PÅ BARN

I dag holdt vår styreleder Bettina Lindgren foredrag om tvangsbruk og bedre løsninger overfor barn i forbindelse med blodprøvetaking – sett fra et pårørendeperspektiv.

Det var Noklus som hadde fagdag på SUS (Stavanger universitetssjukehus) med kurs for helsesekretærer i primærhelsetjenesten, samt noen sykepleiere og leger fra legevakt. Dette er et viktig tema som det ikke kan snakkes nok om!

Bettina delte både sin historie og egne erfaringer, men også erfaringer vi i Løvemammaene har gjort oss de siste årene og tilbakemeldinger vi får fra medlemmer.

Hun snakket om hvordan ferske løveforeldre opplever å miste kontroll når de får et sykt barn. Barnets skjebne blir overlatt til kompetansen og behandlingen helsevesenet kan gi. Hvordan sjokk, manglende informasjon og kunnskap om rettigheter og ikke minst høy tillit til helsevesenet gjør at foreldre finner seg i mye, også unødvendig bruk av tvang – og det som noen ganger bare kan beskrives som “overgrep” mot barnet. I ettertid angrer mange på at de ikke satte ned foten eller sa ifra.

Helsevesenet blir stadig bedre, men forståelsen av hva som er tvang og bruken av tvang er veldig variabel. Terskelen for når nok er nok er mange steder altfor høy enda. Og så er det kanskje ikke så enkelt å innrømme overfor seg selv, enten man er forelder, sykepleier eller bioingeniør at man gikk for langt eller at denne situasjonen kunne vært en «Audun-case».

Bettina snakket også om hvordan det faktisk er mulig å legge til rette for og skape gode opplevelser for barna, og hva som kreves for å få det til. Hun ga gode råd til kursdeltakerne om hva de kan gjøre for å møte barna og deres foreldre på en best mulig måte.

Løvemammaene er takknemlige for å bli invitert til å fremme barnas og de pårørendes stemme på disse fagdagene og kursene.

Søk