Søk
Lukk denne søkeboksen.

FOREDRAG PÅ FFO-WEBINAR

FFO Løvemammaene webinar skole

I dag har styreleder Bettina Lindgren holdt et lite foredrag om sine personlige erfaringer rundt rettigheter i skolen på FFOs webinar «Du har mer punch når du kjenner dine rettigheter».

Å begynne på skolen er en milepæl og en av de store overgangene i livet. Skolen er også stedet som danner grunnlaget for videre læring. Skolegangen kan ofte være mer utfordrende for de som har et funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. 80 prosent av alle skoler er ikke tilgjengelig for bevegelseshemmede, vedtak om spesialundervisning blir ikke fulgt opp og mange sliter for å få sine lovfestede rettigheter oppfylt. Hvilke rettigheter har man egentlig og hva gjør man om skolen ikke oppfyller disse? 

Dette var tema og problematikk som FFOs webinar tok for seg.

Bettina snakket om sine erfaringer om overgangen fra barnehagen til skolen og den «mirakelsommerferien» mange skoler virker å tro på. Erfaringen hennes og mange andres er nemlig at barna går fra store vedtak på spesialpedagogisk hjelp og assistanse, til å få svært lite eller ingen ressurser på skoler. I tillegg har mange skoler en tendens til «vent og se»-holdninger som til syvende og sist går utover de barna som faktisk trenger ekstra hjelp og støtte fra skolestart.

Videre delte Bettina sine meninger om hvordan kompetansemangel på sjeldne, kompliserte og gjerne usynlige diagnoser, påvirker både barnets skolegang og skole-hjem-samarbeid. Presset økonomi, kompetansemangel i kombinasjon med manglende vilje og/eller evne til å forstå barnets og familiens behov, og dårlige holdninger overfor foreldrene som ofte er de som sitter på mest kunnskap og erfaring rundt barnets utfordringer er svært problematisk! Trusler om barnevern når man er «vanskelige foreldre» er dessverre heller ikke uvanlig, men utrolig vanskelig for familiene det gjelder. Man trues rett og slett til taushet, eller risikerer nok en instans å forholde seg til på toppen av alt annet.

Bettina snakket også om viktigheten av å inkludere foreldrene i skolehverdagen, både ved at foreldre for gi informasjon, opplæring og ytre sine meninger om hvordan best tilrettelegge for en god skolehverdag.


Webinaret hadde følgende program:

09:00: Velkommen v/FFO Rogaland

09:05 Hvilke rettigheter har funksjonshemmede og kronisk syke i grunnskolen v/FFOs Rettighetssenter

09:50: Spørsmålsrunde til Rettighetssenteret

10:05 Pause 

10:15: Personlig historie 

10:30: Erfaringer fra PPT v/PPT Stavanger

11:15: Pause 

11:30: FFOs interessepolitiske arbeid v/interessepolitisk leder Berit Larsen

12:00: Slutt

Søk