Søk
Lukk denne søkeboksen.

FOREDRAG PÅ HAUGESUND SYKEHUS OM BLODPRØVETAKING OG TVANG

I dag har vår styreleder Bettina holdt foredrag på Haugesund sykehus på fagdagen til Noklus, for ansatte på legekontor i regionen. Fokuset var små pasienter og hvordan man kan gjennomføre blodprøvetaking og prosedyrer uten tvangsbruk. Dette er et tema det ikke kan snakkes nok om!

Bettina snakket om hvordan sjokk, manglende informasjon og kunnskap om rettigheter og høy tillit til helsevesenet gjør at foreldre finner seg i mye, også unødvendig bruk av tvang og det som noen ganger bare kan beskrives som “overgrep” mot barnet, for så i ettertid å angre på at de ikke satte ned foten eller sa ifra.
Helsevesenet blir stadig bedre, men forståelsen av hva som er tvang og bruken av tvang er veldig variabel. Terskelen for når nok er nok er mange steder altfor høy, derfor eksisterer dessverre fortsatt en utstrakt tvangsbruk mot barn.

Hun snakket også om hvordan helsepersonell må ha et særlig fokus på de barna som ikke har et verbalt språk eller kan uttrykke seg adekvat, og som ikke kan bevege seg/gjøre motstand. Både barneavdelinger og bioingeniører må ha gode rutiner for forberedelser, gjerne bruke symbolkort, og ha en tett dialog med foreldrene. Fordi, bare fordi barnet ikke kan stritte imot eller si «stopp», betyr ikke det at det bare er å forsyne seg. Det barnet kan være like redd som det barnet som skriker så høyt at det høres på hele avdelingen (eller faktisk gjerne enda reddere, fordi ingen har fortalt han/henne hva som foregår eller hvorfor).

Noklus er en ideell landsdekkende organisasjon og står for Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser. Løvemammaene er veldig takknemlige for at de har viet og fortsatt vier tid til barne- og pårørendeperspektivet på sine fagdager.

Søk