Søk
Lukk denne søkeboksen.

FOREDRAG PÅ MOSS KOMMUNES LEDERSAMLING

I dag var Nina Bakkefjord, prosjektleder i Løvemammaenes hjelpetjeneste, invitert til å holde foredrag for ledere i kommunalområdet Helse og mestring i Moss kommune. 

Tittelen på foredraget var: «Du gjør en forskjell! Verdien av gode tjenester, kommunikasjon og god samhandling med familier som har alvorlig syke barn.» Foredraget handlet om å beskrive nært og tydelig hvordan disse familiene opplever både sin egen hverdag, og ikke minst møtet med systemet. Hva er deres opplevelser og belastninger i hverdagen? Hva gjør hverdagene gode? Hva ønsker foreldrene fra hjelperne? 

Lederne fikk innsyn i:

  • hverdager bestående av en ekstrem tidsklemme, der familier lever i konstant beredskap
  • foreldres dårlig samvittighet for å ikke strekke til for alle
  • en hverdag med få pustepauser og muligheter til å få gjøre det alle andre tar for gitt

Når hjelpere skal jobbe med å styrke foreldre som står i svært krevende hverdager, så må man begynne i rett ende. De helt basale behovene må være dekket før man kan jobbe med andre støttetiltak og ha tro på at disse skal fungere. Dette gjelder også når man skal hjelpe søsken. Gode tjenester må ligge i bunn. Det hjelper lite med støttesamtaler dersom barn kommer hjem til kaos og for lite hjelp, og foreldre som ikke har mulighet til å prioritere annet enn det syke barnet.

God samhandling med hele laget rundt barnet var også et viktig tema i foredraget. 

Nina kan ikke få understreket ofte nok verdien av gode tjenester rundt familier som har alvorlig syke barn. Fokus på god livskvalitet er viktig. For å få mulighet til det må god hjelp i hverdagen ligge i bunn. 

Løvemammaene takker for å ha blitt invitert og for å bli møtt av en så lyttende gjeng som hadde fokus på nettopp det å finne gode løsninger framover.

Søk