Søk
Lukk denne søkeboksen.

FOREDRAG PÅ NOKIOS-KONFERANSEN 2021

Koordinering og samhandling er noen av de største utfordringene foreldre til barn med store pleie- og omsorgsbehov har. Dette har vår styreleder Bettina snakket om på en av Norges største digitaliseringskonferanser, NOKIOS-konferansen, som gikk av stabelen i slutten av oktober.

Bettina snakket om hvordan utfordringene for foreldre med syke/funksjonshemmede barn er koordinering og samhandling mellom de ulike instansene de må forholde seg til i hverdagen. En familie kan ha flere titalls instanser og avdelinger å forholde seg til, og oftest faller ansvaret for dette på oss foreldre selv. Det er en utfordrende oppgave for selv den fødte leder og strateg!

Hun var blant annet innom en viktig eksemplifisering som at landets sykehus har ikke felles journal- og kommunikasjonssystemer. Dersom Bettinas barn skal til Rikshospitalet, må de passe på å hente ut journal før de drar eller kontrollere at Rikshospitalet har gjort det, fordi SUS (Stavanger universitetssykehus) og Rikshospitalet ikke har felles journalsystem. Eller – dersom de er på legevakten i Stavanger (som ligger vegg i vegg med SUS) og må videre til sykehuset for behandling, kan ikke sykehuset se i journalen hva som har blitt gjort på legevakten, fordi systemene er forskjellige.

Foreldre har heller ikke tilgang til barna sine på NAVs nettside. De kan hverken søke, klage, følge opp eller gjøre andre digitale handlinger ang. barna sine der. Og mange kommuner har ikke digitale systemer som gjør det mulig å samhandle digitalt overhodet, f.eks. med digital Individuell Plan eller søknader om helse- og omsorgstjenester.

Resultatet er både utfordrende sikkerhetsmessig og samfunnsøkonomisk, samt blir en unødvendig ekstra belastning for både foreldrene og hjelpeapparatet.
Det gir foreldre en uheldig ansvarsbyrde når de må formidle medisinsk og annen faglig kunnskap mellom instanser, og kan i verste fall resultere i at livsviktig informasjon glipper. Det kan kan også forsinke diagnostikk og behandling, samt gi unødige kostnader, fordi prøver og undersøkelser må repeteres. I tillegg er det svært ressurskrevende for både helsevesenet, NAV og kommuner når systemer, som kunne og burde vært digitalisert og sømløst, ikke er det.

Bettina løftet også viktigheten av universell utforming, inkludering og helhetstenkning i den digitale utviklingen.

Løvemammaene setter stor pris på å bli invitert til konferanser og dialog innen digitaliseringsfeltet, og vi stiller gjerne opp igjen!

For dere som er interessert i tema samhandling og digitalisering, kan dere se opptak av foredraget til Bettina her.

Søk